Važnije je negiranje genocida i vaspostavljanje Mladića i Karadžića u pansrpsku herojsku epiku od kilometra autoputa.
Rješenje odnosa Beograda i Prištine moralo bi podrazumijevati i rješenje pitanja statusa Republike Srpske, smatra Dodik.
Dva su važna momenta rasklimavanje postojećih mirovnih sporazuma i stvaranje okolnosti za novo prekrajanje granica.
Muslimani bi priznali Kosovo, a kada bi pomenuli Republiku Srpsku, odmah bi bili spremni da uzmu pušku, kaže Dodik.
Piše: Adis Nadarević - Teorija o nekretninama i ezanu pala bi u vodu da je nije postavio Dodik, ekspert za nekretnine.
Skupština RS-a, RS, Skupština
Ministar Dragan Lukač je prijetio poslaniku Adamu Šukalu fizičkim obračunom, pa podnio protiv njega krivičnu prijavu.
Oglasi