Više od 200 lingvista i književnika podržalo Deklaraciju o zajedničkom jeziku, koja afirmira ideju o jedinstvenom jeziku
Usvajanjem deklaracije završen je Samit o Zapadnom Balkanu u Parizu. Njome je među ostalim poručeno da je regionalna
U Parizu se održava treći samit posvećen zapadnom Balkanu. Učestvuju šefovi država i premijeri, ministri inostranih poslova
U Parizu se održava treći samit posvećen zapadnom Balkanu. Učestvuju šefovi država i premijeri, ministri inostranih poslova
U Parizu se održava treći samit posvećen zapadnom Balkanu. Učestvuju šefovi država i premijeri, ministri inostranih poslova
U Parizu se održava treći Samit posvećen zapadnom Balkanu. Učestvuju šefovi država i premijeri, ministri inostranih poslova
Oglasi