Silesija komada zločinačke autofikcije uživala je manju ili veću podršku države i raznih struktura moći u Srbiji.
Milan Dragišić je prema presudi ubio civila Asima Kavaza, a zatim pokušao likvidirati još dva Bošnjaka.
Franku Simatoviću je privremeni boravak na slobodi produžen do 13. juna, a Jovici Stanišiću do 31. oktobra.
Pravosnažno presuđeni ratni zločinac traži da kaznu od 25 godina zatvora služi u državnom zatvoru u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima nevladinih organizacija, u BiH je tokom rata silovano oko 50 hiljada žena. Ajna Jusić, prva je beba rođena u
Dario Kordić
U Bošnjačkom nacionalnom vijeću kažu da zabrinjava relativiziranje dijela javnosti, ministara i saborskih zastupnika.
Oglasi