Kosovski sudovi preuzeli su slučajeve ratnih zločina od Misije Evropske unije za osiguranje vladavine prava na Kosovu.
Tog jutra 28. marta 1999. u dvorištu Halima Gashija ubijeno je sedmoro djece i sedam žena...
Karadžić je zatražio da Mehanizam poništi svoju odluku o dužini kazne i da predmet vrati Prvostepenom vijeću.
Na čelu kampanje za progon Hrvata stajali su Šešelj i radikali, a u toj zločinačkoj raboti pomagali su i državni organi.
Vučić je rekao da kao predsjednik Srbije, koja je jamac Dejtonskog sporazuma, može poručiti da neće biti ukidanja RS-a.
Mješovite brakove možemo da rješavamo uzdužnim dijeljenjem motornim testerama i svakome njegov dio, govorio je Karadžić.
Oglasi