General VRS pravosnažno osuđen u BiH na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Svi materijali bit će dostupni na sajtu www.genocid.ba, koji će biti u funkciji od 11. jula.
U Sarajevu je pokrenut projekt: "Genocid nad Bošnjacima od 1992. do 1995. izvršen u svrhu podjele Republike Bosne i
Momčilo Krajišnik osuđen je u Hagu za ratne zločine počinjene u BiH, a pušten je na slobodu nakon dvije trećine kazne.
Srbija proširuje istragu, dok je Alijansa za budućnost Kosova organizirala skupove podrške Ramushu Haradinaju.
Uz oslobođenje Haradinaja, opozicija je tražila i prekid razgovora sa Srbijom sa čim se nisu složile vladajuće stranke.
Oglasi