Nema pravne osnove po kojoj se Karadžić može žaliti na pravosnažnu presudu ili njen dio, naveo je sudija Carmel Agius.
Osmanović je nepravnosnažno osuđen za nečovječno postupanje i otuđenje imovine civila srpske nacionalnosti u Brodu.
Kosovski sudovi preuzeli su slučajeve ratnih zločina od Misije Evropske unije za osiguranje vladavine prava na Kosovu.
Tog jutra 28. marta 1999. u dvorištu Halima Gashija ubijeno je sedmoro djece i sedam žena...
Karadžić je zatražio da Mehanizam poništi svoju odluku o dužini kazne i da predmet vrati Prvostepenom vijeću.
Na čelu kampanje za progon Hrvata stajali su Šešelj i radikali, a u toj zločinačkoj raboti pomagali su i državni organi.
Oglasi