Prva epizoda posvećena je Krivaji, jednom od tamnih primjera privatizacije, odnosno opće tranzicije društva u BiH
Fabrika Krivaja, od koje je živjelo 12 hiljada radnika i njihovih porodica, imala je poslovnice širom svijeta. Propala je
Oglasi