Nova pravila u Evropskoj uniji sprečavaju poslodavce da zloupotrebljavaju fleksibilnost na tržištu rada.
Je li u doba produživanja radnog vremena i sve više nestandardnih poslova na tržištu moguće konkurirati drugačijom logikom
Depresija
Zlostavljanje na poslu može rezultirati ozbiljnim oboljenjima pa i suicidom, teško se dokazuje i često krivo tumači.
Austrija je smanjila dječije naknade za strane radnike čija djeca žive u siromašnijim zemljama članicama Evropske unije.
Njemačka kompanija Leoni, koja se bavi proizvodnjom automobilskih kablova u jednoj od tri tvornice u Srbiji, ponudila je
Od 1. januara poslodavci u Srbiji će plaćati niže doprinose za svoje zaposlene. Ministarstvo finansija ukinulo je doprinose
Oglasi