Sukobi s policijom izbili su tokom protesta zbog krize vezane za odnošenje smeća, koje se gomila u Bejrutu.
Tokom prošle godine širom svijeta je na deponijama završila rekordna količina elektronskog otpada. A najviše su ga
Zagrebačka deponija otpada mora se zatvoriti do 2018. godine.
Stara deponija u ovom gradu u Srbiji planirana je kao rješenje ekološkog problema, ali je vremenom postala problem.
Hrvatska do 2020. godine mora osigurati da se najmanje 50 posto otpada sakuplja odvojeno, u suprotnom prijete kazne.
Šta podrazumijeva učinkovito upravljanje otpadom? Kako je ta djelatnost zakonski uređena? Koji su zahtjevi EU-a prema
Oglasi