Sindikat policije ocjenjuje da je razlog za naoružavanje građana latentna nesigurnost među stanovništvom.
SAD je saopćio da nema planova za razmještanjem novih raketa u Evropi.
Nebo iznad nas uveliko postaje novo područje ratovanja što dovodi do militarizacije svemira.
Količina oružja u vlasništvu civila (84,6%) premašuje količinu u vlasništu vojske (13,1%) i policije (2,2%).
Iz NATO-a su istakli kako će eventualni odgovor prema Rusiji nakon istekla Sporazuma INF biti odmjeren.
Više nije tajna da milicije i grupe u Jemenu i Libiji koriste sofisticirano američko oružje u ratu i u napadima.
Oglasi