Piše: Fadila Nura Haver - Geleri su izranjavali desetak putnika u autobusu. Jedino je Almir zauvijek zaspao.
Piše: Bakir Nakaš - Ubijena na zadatku zbrinjavanja ranjenih, doktorica Silva Rizvanbegović postala je sinonim...
Anadi Ajla Otajagić imala je samo 19 dana kada joj je otac poginuo i nema nijednu zajedničku fotografiju s njim.
Piše: Izet Perviz - Potpisan je protokol o realizaciji granta za izgradnju spomen-obilježja Suadi Dilberović. A šta je...
Piše: Snježana Mulić-Softić - Dok leže u bolničkoj sobi, moj brat i Doktor Baltazar u zraku prave skicu za oružje kojim...
Fahrudin Kučuk danas piše knjige za djecu, a motivacija mu je kćerka Aida, koja je poginula kada je imala pet godina.
Oglasi