Piše: Amir Sužanj - Martina Roso je tri godine radila kao stomatolog, a da nije vidjela dana fakulteta.
Zbog ekonomskih posljedica pandemije dodatnih 90 do 117 miliona djece moglo završiti u siromaštvu.
Film je podržan kako bi se skrenula pažnja mladih i učinilo ih osjetljivim na netoleranciju i diskriminaciju.
Uočeno je da su pri nastavi na daljinu u prednosti bile države koje su već bile u obrazovnoj reformi.
S obzirom na korona virus, obrazovni sistem ne bi smio dočekati da bude iznenađen kao kad snijeg iznenadi putare zimi.
Pandemija je dodatno poremetila i usložnila stanje na tržištu rada, što se tek treba odraziti na obrazovni sistem.
Oglasi