Austrija je podnijela tužbu na Sudu EU-a protiv odluke Brisela da dopusti Mađarskoj izgradnju dva nova reaktora.
Interaktivno
Velika je potražnja za uranijem, jer se koristi kao gorivo u nuklearnim postrojenjima širom svijeta.
Nuklearna elektrana Akkuyu, vrijedna 20 milijardi dolara, imat će četiri reaktora i kapacitet 4.800 megavata.
Rok upotrebe devet nuklearnih centrala produžuje se sa 40 na 50 godina, u planu je i izgradnja novih.
Fukushima, Robot, Radijacija
Zbog radijacije od 650 siverta po satu, sistemi robota su se počeli kvariti, a takav nivo radijacije čovjeka bi usmrtio.
Reaktor stvara supermoćna magnetna polja s greškom manjom od 1:100.000, dovoljno za komercijalnu primjenu.
Oglasi