Kajan, Hrnjić i Bursać dobili nagradu za novinarski doprinos informisanju i promociji ciljeva održivog razvoja u BiH.
Za drugom osobom, koja je učestvovala u napadu na novinara Vladimira Kovačevića, policija intenzivno traga.
Risto Popovski bio je jedan od najpoznatijih makedonskih novinara, veliki borac za slobodu izražavanja i slobodu medija.
Novinari, Napad, Sukob
Najviše novinara, njih 11, ubijeno je u Afganistanu, u Siriji sedam, u Jemenu i Meksiku po pet pripadnika ove profesije.
Policija zamolila Stefana Cvetkovića, koji je nestao u srijedu, da se u javnosti ne oglašava, kako ne bi ometao istragu.
"Frontline club" ili u prijevodu "Klub prve linije ratišta" jedinstveno je mjesto okupljanja novinara u svijetu. I ne samo
Oglasi