Dr. Amila Cvijetić-Koldžo osuđena je na zatvor zbog smrti pacijentice, a porodica njene žrtve na doživotnu bol.
U BiH ne postoji nijedno udruženje za zaštitu pacijenata, a samo jedan njen entitet ima zakon o njihovim pravima.
Neslužbeni podaci kažu da su u Hrvatskoj najviše tuženi ginekolozi, hirurzi, internisti, anesteziolozi i stomatolozi.
Zakoni u Srbiji ne prepoznaju ljekarsku grešku kao osnov naknade štete, već ih svode na duševnu i fizičku bol.
Oglasi