Metode genskog editiranja su jeftine, precizne i efikasne vjerovatno će se u budućnosti primjenjivati u širokom rasponu.
Piše: Samir Karić - "Za neku ideju potreban je problem koji ćete riješiti, a BiH je puna problema koje treba riješiti...
Osim u medicinske svrhe, ljudi u tijela ugrađuju električne implantate, što otvara put za nove načine ugrožavanja.
Kako će primjena robota u industriji utjecati na radna mjesta prije svega zavisi od odnosa vlasti prema radnicima.
Plan je u prvoj fazi da robotizirana vozila voze samo po gradu Kongsbergu, a kasnije i po ostalim norveškim gradovima.
Naučnici se pripremaju za ispaljivanje lasera u svemir, koji bi trebali ukloniti dio od 170 miliona komada otpada koji
Oglasi