Evropska organizacija za nuklearna istraživanja CERN iz godine u godinu suočava se sa novim izazovima kad je riječ o obradi
Stručnjaci iz Zenice su dvjema djevojčicama pomoću 3D printera napravili funkcionalne proteze.
Dobijeni rezultati su u saglasju sa predviđanjem Standardnog modela.
Na internetu je moguće naći upute za proizvodnju funkcionalnih jurišnih pušaka pomoću 3D printera.
Sistem koji nosi dron i kojim se u realnom vremenu proizvode 3D mape sa velikom preciznošću inovacija je studenata i
Među najperspektivnijim naučnim institutima u Srbiji je onaj u Novom Sadu. Osnovan prije dvije godine, institut Biosens
Oglasi