U Njemačkoj se nalaze neke od najvažnijih vojnih baza američke vojske.
Oružane snage 30 zemalja NATO-a angažirane su u pomaganju zdravstvenim ustanovama u borbi protiv širenja virusa.
Ukrajina sada ima status partnera pojačanih prilika (EOP) što joj omogućuje učešće u više NATO programa.
Ruski borbeni avioni vježbali su napade na ciljeve na moru, a Alijansa je imala manevre BALTOPS 2020.
U Alijansi se slažu da sve države potpisnice sporazuma ʽOtvoreno neboʼ moraju u potpunosti ispuniti svoje obaveze.
Sporazum ʽOtvoreno neboʼ potpisalo je 35 zemalja i on omogućuje provjeru vojnih kretanja i mjere ograničenja oružja.
Oglasi