Nasilje, Žena
Od intervjuisanih žena, 47 posto je reklo da je dobilo prijetnje smrću, silovanjem ili batinama.
U nekim dijelovima Afrike djevojčice, od kojih su neke mlađe od pet godina, prisiljene su na udaju kako bi podmirile dug
U BiH je svaka druga žena starija od 15 godina doživjela neki oblik nasilja, mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni.
Svakog sata se prijave četiri silovanja u Indiji, a pretpostavlja se da mnogo više slučajeva ostaje neprijavljeno.
Zlostavljanje, Nasilje, Nasilje nad ženama
SAD je u anketi stručnjaka i aktivista zauzeo 10 mjesto, na vrhu liste i dalje je Indija, slijedi Afganistan pa Sirija.
U prosjeku u Srbiji je svakih 10 dana ubijena po jedna žena, samo 10 posto žrtava je tražilo pomoć ili nasilje.
Oglasi