Piše: Brankica Smiljanić - Znate li za akciju ʽ16 dana aktivizma, 16 dana borbe protiv nasilja nad ženamaʼ?
Članice EU-a pozvane su da odmah ratificiraju Istanbulsku konvenciju kako bi se suzbilo nasilje nad ženama i u porodici.
UN-ova globalna kampanja "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja" počela je danas, na Dan borbe protiv nasilja
Stručnjaci kažu da se mnogo stvari promijenilo, ali da je u bh. društvu i dalje prisutna visoka tolerancije na nasilje.
Nasilje, Žena
Piše: Azra Berbić - Gotovo polovina žena u BiH doživjela je neki oblik nasilja nakon 15. godine života.
Konvencija će biti održana od 4. do 7. novembra i obilježit će početak globalne kampanje „16 dana aktivizma“.
Oglasi