Nakon tri godine u Sarajevu je ponovno otvoren Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.
Otvorit će se zahvaljujući inicijativi onih koji vjeruju da se domovina brani znanjem, obrazovanjem i knjigom.
Glavne atrakcije, koje jasno otkrivaju da svijet nije uvijek onakav kako izgleda, četiri su sobe.
Prijavljeni za akciju Dežuram za Muzej poslat će poruku nadležnim o hitnosti rješavanja statusa Zemaljskog muzeja.
Javne ličnosti i građani od danas dežuraju u Zemaljskom muzeju u sklopu akcije 'Ja sam Muzej'...
Nova izložba koja se otvara ovoga tjedna u Londonu baca svjetlo na znanost forenzike. Jessica Baldwin je dobila pristup
Oglasi