Muslimani u Kini

Proteklih godina, vlasti su djelimično ili u potpunosti srušile džamije ili uklonile kapije, kupole ili minarete.
Ništa nije pronađeno
Oglasi