Današnji vladari Mostara sanjali su da jednog dana budu seoske baje, pa su grad pretvorili u selo da bi to i postali.
Građanka Mostara Irma Baralija odlučila je Sudu za ljudska prava tužiti BiH zbog neodržavanja lokalnih izbora u gradu.
Godišnjica rušenja je obilježena tačno u vrijeme kada je luk prepoznatljivog Starog mosta 1993. godine srušen u Neretvu.
Dok su snimali prilog s dječakom Zlatkom, Marco, Alessandro i Dario poginuli su od granate ispaljene s položaja HVO-a.
„Ti miran i savit preko mrakobIjesa, ljude i rijeku puštaš ušću nada.“ Bio je „Stari“ i miran i savit, baš onako kao...
Sa voznim parkom starim pola vijeka bili su podjednako efikasni kao i sada, oni rade svoj posao najbolje što umiju.
Oglasi