U mirovnim misijama do sada sudjelovalo više od 800 bh. vojnika, te 208 policijskih službenika i službenica.
U Libanu će boraviti 41 vojnik , dok je na Kipar upućeno 46 pripadnika Vojske Srbije.
Oglasi