Procjenjuje se da se u SAD-u nalazi 12 miliona ilegalnih imigranata, uglavnom iz Meksika i zemalja Centralne Amerike.
Meksička vlada ima rok od 45 dana da znatno smanji broj migranata koji dolaze do američko-meksičke granice.
Na lokaciji Vučjaka postavljeni su šatori, te se tek uspostavlja infrastruktura, opskrba vodom i električnom energijom.
Američki advokati objavili su da se prema djeci migrantima loše postupa i da ih ilegalno drže u prihvatnom centru na Floridi
U Londonu je otvorena izložba radova izbjeglica koje su brodom došle u Evropu. Organizatori su željeli da javnosti daju
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine kritizirao je odnos čelnika najvišeg bh. tijela prema ministru odbrane Srbije.
Oglasi