Nakon usvajanja medijske strategije u Srbiji, sa kojim se već kasni, slijedi višegodišnji proces na izmjenama zakona.
Dobitnici Nobelove nagrade i aktivisti pozivaju na akciju deset godina nakon ubistva reporterke Natalije Estemirove.
U dugom novinarskom vijeku sarađivao je s brojnim medijima, izvještavajući i bilježeći događanja na području Krajine.
Vijeće uposlenika osudilo govor mržnje i politički spin kojim se pokušava diskreditirati osoba imenovana na čelo medija.
Philippe Leruth osudio je pozive saudijskog novinara Khaleda al-Matrafija da se bombardira zgrada Al Jazeere u Kataru.
Ministarstvo kulture Hrvatske duže vrijeme radi na reviziji medijskog zakonodavstva. Sadašnja ministrica kulture, Nina
Oglasi