Naslovna strana ʽIlustrovane politikeʼ i tekst Đorđa Martića nehotice odaju nakazno shvatanje novinarstva i svijeta.
Šef UN-a odao počast novinarima koji rade uprkos prijetnjama i kaže da društvo u cjelini plaća cijenu kada su oni mete.
Budućnost neprofitnih medija u Hrvatskoj i dalje je neizvjesna. Država im je ukinula sredstva prije više od dvije godine,
Viktorija Marinova je silovana, pretučena i zadavljena, zasad nema dokaza da je slučaj povezan s novinarskim radom.
Nagrada "World Affairs Councila" je 39. ove godine za medijsku kuću Al Jazeera...
Regulativa Evropskog parlamenta omogućit će autorima da zahtijevaju kompenzaciju za objavljivanje njihovog sadržaja.
Oglasi