Zakonski uvjeti za primjenu dvojezičnosti u Vojniću i Vrbovskom na zapadu Hrvatske ispunjeni su prije 10-ak godina.
Manjinski zastupnici u Hrvatskom saboru upozoravaju na teško stanje pripadnika nacionalnih manjina.
Najmlađi zastupnik u crnogorskom parlamentu govori o Ulcinju, odnosu države prema manjinama i raseljavanju Albanaca.
U Hrvatskoj Romi žive skoro 700 godina, a danas su u Saboru i na nogometnom terenu obilježili svoj dan.
U Srbiji živi 253.900 Mađara, ali se između dva popisa stanovništva njihov broj smanjio za 39.400.
Uskoro ističe rok za privatizaciju medija čiji je osnivač lokalna samouprava, pa Bugari mogu ostati bez medija.
Oglasi