Godišnjica Univerzalne deklaracije je trenutak da se podsjetimo kako su ljudska prava imala utjecaj na naša društva.
Žene muče jer zahtijevaju osnovna prava u ʽreformističkojʼ Saudijskoj Arabiji krunskog princa Mohammeda bin Salmana.
Grupe za ljudska prava navode da se koriste elektrošokovi i bičevanje, što je dovelo do invaliditeta kod zatvorenica.
Aktivisti, koji su zadržani u zatvoru u Dhahbanu na obali Crvenog mora, bili su podvrgnuti elektrošokovima i šibanju.
Evropski sud za ljudska prava odlučio po apelaciji Austrijanca kojem je prije sedam godina zbog toga izrečena kazna.
U okviru 73. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda izabrano 18 novih članica Vijeća UN-a za ljudska prava.
Oglasi