Ambasadori 22 zemlje osudili su postupanje kineskih vlasti prema etničkim i vjerskim manjinama. Objavili su zajedničko pismo
HIV, AIDS
Ujedinjeni narodi traže od 48 zemalja koje ograničavaju kretanje osoba zaraženih ovim virusom da ukinu ta pravila.
Izvještaj o ljudskim pravima upozorava na ugrožavanje prava etničkih manjina, azilanata i novinara te na korupciju.
Izvještaj u suradnji sa 53 organizacije obuhvata 18 područja, od političkih i građanskih do socio-ekonomskih prava.
Saudijske vlasti pozvane su na oslobađanje aktivista i saradnju u istrazi ubistva novinara Jamala Khashoggija.
Organizacije za ljudska prava tvrde da UAE zatvara i muči disidente i borce za slobodu mišljenja i izražavanja.
Oglasi