Grupe za ljudska prava navode da se koriste elektrošokovi i bičevanje, što je dovelo do invaliditeta kod zatvorenica.
Aktivisti, koji su zadržani u zatvoru u Dhahbanu na obali Crvenog mora, bili su podvrgnuti elektrošokovima i šibanju.
Evropski sud za ljudska prava odlučio po apelaciji Austrijanca kojem je prije sedam godina zbog toga izrečena kazna.
U okviru 73. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda izabrano 18 novih članica Vijeća UN-a za ljudska prava.
Na sjeveroistoku Južnog Sudana 200.000 stanovnika i izbjeglica iz susjednog Sudana na raspolaganju ima samo jednog hirurga.
U Washingtonu je otvorena izložba koja donosi novu perspektivu događaja koji se smatra prekretnicom u borbi za građanska
Oglasi