Izrael je 'probio' nacionalnu komunikacionu mrežu i poslao snimljene telefonske poruke stanovnicima sela Kfar Kila...
Izrael je upozorio Liban i UN na postojanje tunela prema svojoj teritoriji za koje vjeruju ih je prokopao Hezbollah.
Saudijska Arabija bi lako mogla napasti Liban novim setom mjera za destabilizaciju njegove ekonomije.
Piše:
Zid je visok sedam metara, na vrhu je bodljikava žica, a Izrael kaže da ga gradi kako bi spriječio napade Hezbollaha.
Moskva odabrala meki pristup da ostvari utjecaj u Libanu, prvenstveno kroz kulturnu, pa ekonomsku i političku saradnju.
Liban razmatra legalizaciju uzgoja i izvoza marihuane u medicinske svrhe, kao način oživljavanja oslabljene ekonomije. To
Oglasi