Sedam zemalja i jedan privatni donator skupit će do 2019. godine 100 miliona dolara za zaštitu baštine ugrožene ratom.
Iz Crne Gore godinama se odnosilo kulturno blago, koje se sada nalazi u brojnim muzejskim i privatnim zbirkama.
Zauvijek će ostati nepoznata godina gradnje mosta kod Sarajeva, ali se zna da je izgrađen od ostataka rimskog naselja.
Nasrtaji na spomenike, osim nasrtaja na samu civilizaciju, brutalno su obezvređivanje nauke i umjetnosti.
Piše:
Na listu nematerijalne svjetske baštine upisana su 33 kulturna dobra, među kojima je slovenska liturgijska drama.
Obnovu spomenika na listi UNESCO-a završili turski stručnjaci, ali u općini kažu da je upitna upotrebna dozvola.
Oglasi