Program obuhvata niz kulturnih i infrastrukturnih projekata, koji će se finansirati iz evropskih fondova.
Opća biblioteka u Visokom još čuva i izdaje gotovo tri hiljade knjiga i časopisa iz socijalističkog vremena.
Čajdžinice su u glavnom gradu Irana nekada bile važno poprište javnog života. Neke su zadržale stari oblik, ali i stalne
Prostor među zidinama Ostrošca je ogroman, a ispunjen je brojnim kamenim skulpturama, koje kao da su tu oduvijek.
Gal Kirn, istraživač kultura, govori o historijskom revizionizmu jugoslavenske spomeničke kulture.
Umjetnost ne poznaje granice i u tome leži njena moć, kaže Shuji Kogi, generalni sekretar EU - Japan fest Komiteta.
Oglasi