Boljševici su 1917. predvođeni Lenjinom izveli komunističku revoluciju i promijenili historiju Rusije i cijelog svijeta.
Oglasi