Che Guevara se doživljava kao borac za ljudska prava i revolucionar, a ne govori se o zločinima koje je činio.
Pedeset godina nakon ubistva Che Guevare, i dalje se nastavljaju pokušaji da se komercijalizira i iskrivi njegova slika.
Oglasi