Zahvaljujući uspjehu svoje poezije, otkrila je novu ljubav – putovanja, te je do sada uspjela posjetiti mnoge zemlje.
U Parizu će od 15. do 18. marta 2019. biti održan tradicionalni Salon knjiga, koji se održava od 1981.
Piše: Jasmin Agić - Sve hladne, mučne i neprilične godine sarajevske opsade Kiko je proveo u svom gradu.
Brojni su se projekti ugasili nakon Kebine smrti, ali to govori više o današnjem Mostaru, nego o njemu, kaže Nezirović.
Piše: Jasmin Agić - Uspomena na Zuku svedena je na profanu i trivijalnu sliku boema.
Romanom Ezan Ivana Šojat vratila se u Srednji vijek, u 16. stoljeće i vrijeme Sultana Sulejmana Zakonodavca.
Oglasi