U svakoj državi, propalom političkom projektu, gradi se zaseban odnos prema ovom historijskom događaju.
JNA se početkom 90-tih transformisala u srpsku vojsku, piše u publikaciji "Dosije: JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH"...
Pokušaj Staljina da Jugoslaviju potčini svojoj volji nije uspio ali je tu 'pobjedu' Tito skupo platio...
Objavljivanjem knjige 'Yugoslavia: Peace, War, and Dissolution' pogledi Chomskog o raspadu SFRJ dobili novu dimenziju...
Više je sa ovih prostora ljudi otišlo poslije rata nego tokom rata, kaže Noa Treister, kustosica Noa Treister.
Krleža je zastupao ideju federalne Jugoslavije, a Andrić je bio integralni Jugoslaven, kaže Velimir Visković.
Oglasi