Pokušaj Staljina da Jugoslaviju potčini svojoj volji nije uspio ali je tu 'pobjedu' Tito skupo platio...
Objavljivanjem knjige 'Yugoslavia: Peace, War, and Dissolution' pogledi Chomskog o raspadu SFRJ dobili novu dimenziju...
Više je sa ovih prostora ljudi otišlo poslije rata nego tokom rata, kaže Noa Treister, kustosica Noa Treister.
Krleža je zastupao ideju federalne Jugoslavije, a Andrić je bio integralni Jugoslaven, kaže Velimir Visković.
Hrvatska inteligencija i političari bili su za stvaranje Jugoslavije, kaže historičar Dragan Markovina.
Ideja je ponikla u Hrvatskoj, a odbijanjem ponude za stvaranje Velike Srbije Pašić je omogućio stvaranje Jugoslavije.
Oglasi