Piše: Adis Nadarević - Jedini razlog iza sporadične „titonostalgije“ jeste taj što se u međuvremenu nismo uspjeli...
Prisjećanje na preminulog tvorca 'bratstva i jedinstva' dominiralo je i na društvenim mrežama...
Interaktivno
Iako Zagreb više nema Trg Maršala Tita, ulice, trgovi, parkovi, avenije s imenom Josipa Broza postoje širom svijeta.
Slovenci prodaju pivo 'Tito' i 'Jovanka', a u bivšim republikama SFRJ raspravlja se o brendiranju Titovog imena...
Zastave bivših republika nekadašnje Jugoslavije, slike Josipa Broza, kape, marame... sve je to i danas bilo u Kumrovcu.
Poruke koje su svjetski državnici ostavljali poslije smrti Josipa Broza Tita našle su se na aukciji u Španiji. Riječ je o
Oglasi