Organizacija HonestReporting uložila je žalbu protiv novinazbog pisanja da Jerusalem nije glavni grad Izraela.
Policija saopćila da su ekstremisti na manastiru napisali 'Smrt hrišćanima', a na mješovitoj školi 'Smrt Arapima'...
Dokument koji sadrži 21 stranicu optužuje Izrael da "sistematski onemogućava palestinsku prisutnost u Jerusalemu putem stalnog širenja kolonija"...
Oglasi