Od 2017. godine samo su 742 izbjeglice zatražile pomoć njemačke države za dobrovoljni povratak u Siriju.
Vlasti Unsko-sanskog kantona traže održavanje vanredne sjednice svih institucija nadležnih za situaciju sa migrantima i
Predsjedavajući Predsjedništva BiH je protiv angažmana Oružanih snaga BiH i međunarodnih snaga na granici sa Srbijom.
Zvanično je najavljen pojačan priliv migranata zapadnobalkanskom rutom, kao i u Bosnu i Hercegovinu.
Grčka pokušava da pruži obrazovanje mladim izbjeglicama na Egejskim otocima. Međutim, pokazalo se da je održavanje nastave
Vijeće ministara zatražit će od Predsjedništva angažman Oružanih snaga i raspoređivanje policije zbog priliva migranata.
Oglasi