Sirija, Afganistan i Irak i dalje su na prvom mjestu po broju potencijalnih azilanata u EU-u.
Dunja Mijatović kritizirala odbijanje Italije da dozvoli spasilačkim brodovima da pristanu.
UNHCR navodi da je 4.080 migranata od januara 2018. do januara 2019. otišlo iz Libije u druge zemlje.
Slučajevi brojne djece koja su aplicirala za azil i bila odbijena ponovo će biti razmatrani.
Početkom drugog polugodišta, u Unsko-sanskom kantonu, u školske klupe će od sutra i više od stotinu djece migranata i
Politički govor u Evropi je 'potpuno nesrazmjeran sa stvarnošću' migrantskog i izbjegličkog pitanja, navodi UNHCR...
Oglasi