Desničarski Pokret 'Rechts in Verzet' je putem društvene mreže preuzeo odgovornost za incident...
Izraz 'islamofobija' se sastoji od dvije riječi 'islam' i 'fobija' i njeno značenje je strah...
Nakon napada na džamije na Novom Zelandu, u Velikoj Britaniji porastao je broj islamofobičnih napada.
Alain Ruscio smatra da je sistemsko neprijateljstvo prema islamu uveliko ukorijenjeno u zapadnjačkoj misli.
Bivši FBI-ev službenik organizuje antiislamske kursove američkim predstavnicima zakona.
Zoyi direktor sirotišta rekao da skine maramu ako želi posao, što ona nije uradila, pa je odbijena.
Oglasi