Izraz 'islamofobija' se sastoji od dvije riječi 'islam' i 'fobija' i njeno značenje je strah...
Nakon napada na džamije na Novom Zelandu, u Velikoj Britaniji porastao je broj islamofobičnih napada.
Alain Ruscio smatra da je sistemsko neprijateljstvo prema islamu uveliko ukorijenjeno u zapadnjačkoj misli.
Bivši FBI-ev službenik organizuje antiislamske kursove američkim predstavnicima zakona.
Zoyi direktor sirotišta rekao da skine maramu ako želi posao, što ona nije uradila, pa je odbijena.
Interaktivno
Islamofobija predstavlja glavni izazov društvenom miru i suživotu u Evropi, pokazuje izvještaj Fondacije SETA.
Oglasi