Šiiti smatraju da američki general raspiruje tenzije tvrdnjom da se ISIL pojavio jer je vlada marginalizirala sunite.
Ofanziva iračke vojske na Mosul, uz zračnu podršku međunarodne koalicije, trajala je od oktobra prošle godine.
Dok traju borbe, iračke snage otvorile su izlazne rute civilima koji su počeli napuštati staru gradsku jezgru u Mosulu.
Iračka vojska još vodi borbe protiv pripadnika ISIL-a, te je omogućila stotinama civila na napuste staru gradsku jezgru.
Napadač je pripadao grupi od četiri samoubice koji su se infiltrirali u Četvrt mučenika u gradu Al-Bagdadiju na Eufratu.
Zbog sukoba u Iraku, više od tri miliona osoba bilo je prisiljeno da napusti svoje domove. Pred mnogima od njih je vrelo
Oglasi