Luksetić je osuđen za ilegalnu proizvodnju marihuane radi prodaje iako mu ulje koristi za ublažavanje simptoma bolesti.
Dogovoreno je da ukoliko sporazum o granici ne bude postignut u dvije godine, obratit će se nekom međunarodnom sudu.
Siromaštvo prisutnije u ruralnim sredinama, socijalne naknade ne pokrivaju osnovne potrebe; posebno ugroženi penzioneri.
Hrvatski sabor usvojio je izmjene Zakona o privatizaciji Ine, po kojima bez saglasnosti hrvatskih vlasti niko ne može imati
Kolinda Grabar-Kitarović, Hrvatska
Komisija za sukob interesa otvorila predmet zbog mogućeg nedopuštenog dara jer je dobijen popust na ljekarski pregled.
Vizualizacija gradske javne sfere važan je dio oblikovanja kolektivnog sjećanja. Hrvatski gradovi u nazivima ulica gotovo u
Oglasi