Država će razmotriti sve mogućnosti da se od Sanadera oduzme protivpravno stečena korist u slučaju 'Planinska'...
Odnosi hrvatske Vlade i sindikata su se zaoštrili. Drugi put u historiji Privredno-socijalnog vijeća, sindikati su
Ocijenjeno je da je prvostepena kazna bila preblaga, jer se radi o 'osmišljenoj političkoj korupciji u najtežem obliku'...
Zdravko Mamić, Dinamo
Ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković kaže da će sve vidjeti kada dobiju dokumentaciju i pokrenu proceduru.
S obzirom na intenzivan rast halal tržišta, ni jedna svjetska ekonomija ne može dopustiti da ne bude dio ovog tržišta.
Zdravko Mamić
Ako Vrhovni sud potvrdi odluku, očekuje se da će BiH prema međudržavnom sporazumu udovoljiti zahtjevu za izručenjem.
Oglasi