Brojne osobe optužene za ratne zločine do sada su koristile dvojna državljanstva kako bi izbjegle procesuiranje.
Država će razmotriti sve mogućnosti da se od Sanadera oduzme protivpravno stečena korist u slučaju 'Planinska'...
Odnosi hrvatske Vlade i sindikata su se zaoštrili. Drugi put u historiji Privredno-socijalnog vijeća, sindikati su
Ocijenjeno je da je prvostepena kazna bila preblaga, jer se radi o 'osmišljenoj političkoj korupciji u najtežem obliku'...
Zdravko Mamić, Dinamo
Ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković kaže da će sve vidjeti kada dobiju dokumentaciju i pokrenu proceduru.
S obzirom na intenzivan rast halal tržišta, ni jedna svjetska ekonomija ne može dopustiti da ne bude dio ovog tržišta.
Oglasi