Na dostupnost i kvalitetu hrane utjecali sukobi, varijacija temperatura, intenzivne kiše i promjene u godišnjim dobima.
Vjeruje se da je ovaj hljeb bio napravljen od pšenice, zobi i ječma, a u to su još dodavali i korijenje biljaka.
Države regije izdvajaju desetke miliona eura godišnje na uvoz hljeba, keksa i srodnih proizvoda.
Brisel ne želi prihvatiti da se negdje prodaje hrana lošije kvalitete nego drugdje, a iste marke i u istom pakiranju.
Glad, Hrana
Najveće su potrebe za hranom u Jemenu i Južnom Sudanu, UN upozorava da se bez mira ne može iskorijeniti glad.
Uvodi li EU, kroz poglavlje 30, na mala vrata veliki problem - promet GMO proizvoda na srpskom tržištu?
Oglasi