Pamuk
Sjeme pamuka novorazvijene biljke još se ne može koristiti kao hrana, jer se čeka dozvola Uprave za hranu i lijekove.
Na dostupnost i kvalitetu hrane utjecali sukobi, varijacija temperatura, intenzivne kiše i promjene u godišnjim dobima.
Vjeruje se da je ovaj hljeb bio napravljen od pšenice, zobi i ječma, a u to su još dodavali i korijenje biljaka.
Države regije izdvajaju desetke miliona eura godišnje na uvoz hljeba, keksa i srodnih proizvoda.
Brisel ne želi prihvatiti da se negdje prodaje hrana lošije kvalitete nego drugdje, a iste marke i u istom pakiranju.
Glad, Hrana
Najveće su potrebe za hranom u Jemenu i Južnom Sudanu, UN upozorava da se bez mira ne može iskorijeniti glad.
Oglasi