Grčko plovilo je nađeno u jednom komadu na dnu Crnog mora, nedaleko od obale Bugarske.
Dok sam rasla u Britaniji, nisam znala ništa o zločinima koje je Britansko carstvo počinilo nad mojim iračkim precima.
Brojni su primjeri tajnog sahranjivanja kako bi se spriječili skupovi pristalica, no ima i onih koji mirno počivaju.
Prije tačno pola stoljeća, snage Varšavskog pakta predvođene SSSR-om okupirale su tadašnju Čehoslovačku. Kolonu tenkova
Ispod stećaka pokopavani su pripadnici katoličanstva i pravoslavlja, u tome jeste i vrijednost karaktera BiH.
Leteći gmaz kojeg obično zovu pterodaktil, star više od 200 miliona godina, pronađen je u Utahu, na zapadu SAD-a.
Oglasi