Sporna granica između Hrvatske i Srbije na Dunavu još je na čekanju, ali incidenata nema.
Predsjednik SAD-a kaže da zid ne mora ići cijelom dužinom i da čuvari trebaju vidjeti na drugu stranu.
Procjenjuje se da na prelazak iz Makedonije u Grčku čeka i do 15.000 ljudi, no pogranične službe kažu da rade normalno.
Slovenija će u u turističkoj sezoni prelaziti na ciljane kontrole putnika kako bi se olakšao put turistima u Hrvatsku.
Zbog sistemskih kontrola lična vozila čekala su i do tri i po sata, a autobusi do dva i po sata.
Predstojeći praznici i novi režim provjere putnika mogli bi donijeti gužve na graničnim prijelazima.
Oglasi