Japanska kompanija, koja proizvodi kamere i medicinsku opremu, umješana u najveću finansijsku prevaru u historiji Japana.
Oglasi