Zabrana se odnosi na proizvode kao što su slamke, štapići za uši, pribor za jelo, tanjuri, čaše od polistirena.
Prijedlog rezolucije o pravu na mirne proteste i umjerenu upotrebu sile prošao je prvo čitanje u Evropskom parlamentu.
Projekat će analizirati dominantne anti-muslimanske narative u osam zemalja članica EU.
Za preporuku je glasalo 30 članova Komiteta EU, deset ih je bilo protiv, a dva su bila uzdržana.
Revizija je otkrila da su zastupnici desnih stranaka neracionalno trošili budžetski novac te ga moraju vratiti.
Ako se potvrdi povreda vrijednosti EU-a, Poljska može ostati bez prava glasa u Uniji.
Oglasi