'Vojni Šengen' bi trebao ukloniti prepreke kretanja vojne opreme i osoblja širom EU-a...
Sljedeće sedmice 20 država potpisat će novi pakt za finansiranje i razvoj zajedničke vojne opreme.
Poljska i Evropska komisija ulaze sve dublje u spor o demokratskim standardima.
Nakon objave 'Rajskih papira' TI pozvao članice EU-a da izmijene propise koji štite tajnost računa u 'poreznim rajevima'...
Njemačka vojska u tajnom izvještaju razmatra mogućnost raspada EU-a i zapadnog poretka do 2040.
Neformalna grupa članova Evropskog parlamenta zalaže se za ukidanju prakse pomicanja sata dvaput godišnje.
Oglasi